OVER HUISWAARTS

Thuis is waar ons hart is…

Ik geloof dat levensgeluk samenhangt met het gevoel thuis te zijn.
We komen thuis als we ons zelf kennen.
Als we weten wie we zijn en onszelf accepteren zoals we zijn.
Als we luisteren naar het ritme van ons hart.
Als we open kunnen staan voor het leven zoals het zich aandient.
Thuis staat voor rust. Tevredenheid. Aanvaarding. Veiligheid. Moed.

We voelen ons niet altijd thuis.
Thuiskomen is werk in uitvoering; het leven is leren en uitproberen.
Soms weten we de weg. Hebben we de wind in de rug.
Soms verdwalen we.
Als dat verdwalen te lang duurt worden we moe, bang, boos, verdrietig, ontevreden, of erger.
Als dit gebeurt is het tijd om terug naar huis te gaan.
Op eigen kracht. Of met iemand die je helpt de weg terug te vinden.

▲ Terug naar boven