MIJN WERKWIJZE

Van binnen naar buiten, van buiten naar binnen

Ik werk in- en met de natuur.
De natuur laat ons ervaren wat er nodig is om de weg terug naar huis te vinden.  Er is rust en acceptatie: je kunt er zijn zonder dat er iets van je wordt verwacht.
Je mag er zijn zoals je bent. Je hoeft niets te doen. Je hoeft niets te zeggen.

De natuur is veerkrachtig, moedig en volhardend.  Wat er ook gebeurt; het wordt altijd weer lente.
Een bloem opent altijd weer haar hart naar het licht.
Een vogel vliegt altijd weer uit.
De natuur beweegt mee met wat zich aandient.
Ieder deel ervan in haar eigen vorm. Haar eigen kleur. Met haar eigen ‘manieren’.

Het gericht in contact zijn met de natuur, waarbij onze zintuigen worden aangesproken:
zien, voelen, horen, ruiken, helpt ons om dichterbij onze eigen natuur te komen.
Bij de zin van ons leven. Bij de taal van ons hart.

Een vergelijkbare kracht schuilt in het werken met creatieve technieken, zoals tekenen en schilderen.
Als we onze emoties, gevoelens, of ervaringen uitbeelden in vorm en kleur spreken we een andere bron aan dan wanneer we onze gedachten onder woorden brengen.
We laten ons hoofd en wat daar allemaal bedacht, ingevuld, of gevonden wordt, er buiten.
Verbeelden doen we met behulp van ons hart. Met ons gevoel.

Ik beschouw beide bronnen als prachtige en krachtige richtingaanwijzers op weg naar huis.
Naar waar ons hart is…

▲ Terug naar boven